Samspil og relationer. Fælles vilje og fælles visioner

 

Det er nøgleordene til, at en opgave løses bedst. Det er kimen til, at et ønsket mål bliver opnået.

Den indsigtsfulde leder ved, at ingen er nok i sig selv. En kompetent ledelse forstår, at samarbejde på tværs af

strukturer og hierakier er fundament for den gode opgaveløsning.

 

Dialog skaber værdi og er med til at tackle kravene i en organisation. Dialog frembringer effektivitet og kvalitet;

den forbedrer trivsel og arbejdsmiljø. Transparens skabt i dialogens skær er kernen til at skabe en foranderlig og fleksibel organisation.

Dette sammen med dyb respekt for og tillid til fagprofessioner og deres viden og mulige samspil er et

vigtigt udgangspunkt for mig i ledelsesudvikling og udvikling af teams.

 

 

Ledelses rådgivning

Ledelsesrådgivning har mange udtryk. I overskrifts form yder jeg rådgivning og sparring på følgende felter – i ledelsesteam og til den enkelte:

 • Fælles ledelsesgrundlag for ledergrupper
 • Det personlige ledelsesgrundlag
 • Lederudvikling – udviklingssamtaler med den enkelte – coaching og rådgivning i forhold til lederens komplekse verden og de konkrete udfordringer, som den enkelte står overfor
 • Mentoring – karrieresamtaler, coaching og rådgivning af ledertalentet eller den nye leder

Styrketræning for ledere

Det er en offentlig hemmelighed: Ledelse er en holdsport, den trænes alene – hvis den trænes.

Som topidrætsmanden og – kvinden skal den moderne leder træne sit lederskab og være i stand til at levere på øverste hylde. Det kræver træning og refleksion.

Og du kender det sikkert: Den viden du henter på lederkurserne, får du ikke omsat i praksis, når den daglige drift melder sig. Og den erfaring du opnår i din ledelsespraksis, får du ikke omsat i din ledelsesgerning på arbejdspladsen.

 • Jeg bygger på dialogbaseret coaching og rådgivning
 • Jeg tilpasser ledelsestræningen til situationen og dagsformen
 • Jeg træner personligt og/eller i ledergruppen
 • Jeg arbejder med korte kontinuerlige sessioner.

Bistand til rekruttering

At ansætte de rette ledere og medarbejdere er afgørende. At få tid og kræfter til alle faser af rekrutteringsprocessen kan være vanskeligt. Jeg yder bistand til

 • Job- og personprofil
 • Facilitering og tilrettelæggelse af god proces for ansættelsen
 • Gennemførelse af samtaler (interviewer) og referenceindhentning

Det er en forudsætning at arbejdspladsen varetager det administrative omkring rekrutteringsprocessen (modtagelse af ansøgninger, korrespondance med ansøgere, booking af samtaler etc.)

Interimledelse

Ved vakancer i leder-/chefstillinger kan der være behov for at ”tænke sig om” – at bruge tid på, at overveje om stillingen skal genbesættes uændret eller om der skal ske større eller mindre organisationsændringer.

Samtidig kan det være situationen, at organisationens ledere ikke har overskud og ressourcer eller ballast til også at varetage den vakante lederstilling. Og afdelingen/medarbejderne har måske brug for en særlig ledelsesmæssig opmærksomhed i en sådan periode.

Jeg tilbyder interim ledelse på et erfarent grundlag – i kortere eller længere tid – fuldtid eller gerne deltid.

Coaching og rådgivning af medarbejdere

Som medarbejder kan man have brug for samtaler med uvildige om egen situation og udvikling. I teams kan der være behov for en udefra til at facilitere udviklingen hen imod det gode samarbejdende team. Fælles mål og fælles vilje er et vigtigt udgangspunkt, ligesom indsigt og kendskab til hinandens kompetencer i den professionelle ramme kan være afgørende for teamets præstationer. Jeg kan tilbyde

 • Coaching og rådgivning til enkelte medarbejdere
 • Facilitering af team-udvikling

Faglig og praktisk ekspertise til konsulenthuse

Med erfaring fra begge sider i konsulent-samarbejdet (som partner i konsulenthus og som direktør i den offentlige sektor) ved jeg, at konsulenthuse kan have brug for at knytte en særlig faglig og/eller praktisk ekspertise til opgaven. Jeg samarbejder derfor med konsulenthuse om f.eks.

 • Sparring, rådgivning og review på tilbud
 • Sparring, rådgivning og review i forhold til analyser og rapporter
 • Sparring, rådgivning til konsulenter vedrørende ledelse, herunder politisk ledelse, organisation og den offentlige sektors virkemåde i forbindelse med udførelse af konsulentopgaven
 • Facilitering på lederkurser og -uddannelser
 • Rekrutteringsopgaver

Samarbejdspartnere

 

Thiele Photo 2

Om mig

Jeg har en baggrund i ledelse - de seneste 20 år på direktionsniveau - en baggrund med mange år i den offentlige sektor (stat, region (amt) og kommune), men også en baggrund fra den private sektor - en stor kommunikationsvirksomhed og fra konsulentbranchen.

Tillid, troværdighed og troen på professionelle relationers betydning i både ledelse og samarbejde om opgaveløsningen er vigtige nøgleord for mig - alt dette kombineret med evnen og viljen til at træffe beslutninger.

Jeg er cand.polit og har en diploma i klinisk organisations psykolog (”coaching, consulting for change”) fra Insead, Frankrig.

Er certificeret transition coach og e-coach.

Kontakt mig

Ring eller skriv, hvis du vil høre nærmere

Tel.: 28 10 00 25

Mail: helle@thielerådgivning.dk